Mitä on vaikuttajamarkkinointi?

Kasvua markkinoimalla

Vain hyvin harvalla, jos kenelläkään, on nykyään niin valtavaa vetovoimaa, että tulisi löydetyksi tai todella tunnetuksi ilman jonkinlaista apua. 

Maksettu mainonta auttaa potentiaalisia asiakkaita löytämään sinut. Riippuen siitä, minkälaisia tarpeesi ovat, voit mainostaa laajoille massoille hyvinkin kohdennetusti sekä ohjata potentiaalisia asiakkaita heidän omalla ostopolullaan eteenpäin aina ostoon saakka. Hyvä mainonta kohderyhmän käyttämissä kanavissa huomataan varmasti. Aivan kuin kilpailuedun, tulee myös mainonnan olla kohderyhmälleen relevanttia ja joukosta erottuvaa. 

Vaikuttajamarkkinointi on voimakkaasti kasvava markkinoinnin muoto

Yksi tämän ajan kasvavimmista markkinoinnin muodoista on vaikuttajamarkkinointi, johon vuonna 2021 käytettiin Suomessa Kantar Groupin ja IAB Finlandin yhdessä teettämän selvityksen mukaan noin 27,9 miljoonaa euroa. Saman selvityksen mukaan 58 % Suomessa mainostavista tahoista käyttää vaikuttajamarkkinointia jatkuvana osana digitaalista markkinointiaan. Yhdysvalloissa 20 % koko digimarkkinoinnin budjetista käytetään puhtaasti vaikuttajamarkkinointiin.

Selvityksestä ilmenee myös, että 75 % mainostajista aikoo budjetoida ensi vuonna erikseen vaikuttajamarkkinointiin ja 62 % mainostajista aikoo kasvattaa vaikuttajamarkkinointiin suunnattua budjettiaan ensi vuodelle. Tämä puhuu vahvasti sen puolesta, että vaikuttajamarkkinointi on jo hyvin vahva osa yritysten markkinointia. 

Vaikuttajamarkkinointiin kannattaa suhtautua kuin muuhunkin strategiseen markkinointiin ja katsoa yksittäisten postausten taakse. Käytännössä vaikuttajamarkkinointi on tuotteen tai palvelun suosittelua parhaimmillaan. Se vaikuttaa vahvasti ihmisten ostopäätöksiin ja asenteisiin.

Monille yrityksille vaikuttajayhteistyö on kuitenkin edelleen vierasta. Sitä saatetaan kokeilla yksittäisinä kampanjoina ilman sen suurempaa suunnitelmallisuutta ja mittareita. Tämä ei kuitenkaan ole yritykselle kovinkaan hedelmällistä, sillä aivan kuten perinteinenkin markkinointi, myös vaikuttajamarkkinointi vaatii johdonmukaisuutta ja pitkäjänteisyyttä. 

Vaikuttajamarkkinointi ei ole vain mediatilaa, vaan kyseessä on enemmänkin kumppanuus, jossa valinta yhteistyöstä tehdään kaksisuuntaisesti. 

Vaikuttajamarkkinointi toimii myös B2B-kohderyhmille

B2B-yrityksissä varsinaisen vaikuttajamarkkinoinnin hyödyntäminen ei ole vielä yltänyt täyteen potentiaaliinsa, joten mahdollisuudet erottua etulinjassa ovat loistavat.

Suurin vaikutus ostopäätöksen tekoon on arvostettujen tahojen suosituksilla. Siksi vaikuttajamarkkinointi toimii erinomaisesti myös B2B-puolella. 

Pitkäjänteisyys on kaiken ydin

Pitkään kestävien yhteistöiden painopiste säilyy ja entisestään vahvistuu vuoden 2022 edetessä, kun entistä useampi yritys lähestyy tunnettuja sosiaalisen median vaikuttajia. Pitkäjänteisellä yhteistyöllä saadaan aikaan erittäin arvokasta tunnettuuden kasvua ja lisätään myyntiä, jota voidaan myös mitata tehokkaasti. 

Pitkäjänteisten yhteistöiden avulla vaikuttajat saadaan osaksi markkinoinnin suunnitteluprosessia ja yhteistyö voi myös kehittyä säännöllisessä vuorovaikutuksessa vaikuttajien ja heidän seuraajiensa kanssa. Vahvassa vuorovaikutuksessa syntyy usein uusia ideoita ja myös konversiopohjaiset yhteistyöt vahvistuvat. Myös asiakkaiden brändi- ja tuoteuskollisuus parantuu, kun yleisö näkee vaikuttajan käyttävän tuotetta tai palvelua aidosti omassa elämässään eikä vain yhtenä mainoksena muiden vastaavien joukossa. Suosituimpien vaikuttajien brand ambassador sopimukset solmitaan hyvissä ajoin, joten kannattaa varmistaa oman markkinointisuunnittelun oikea-aikaisuus. 

Pitkäjänteinen yhteistyö on hyvin suunniteltua. Se tukee myös yrityksen toiminnan tavoitteita ja viestinnän toteutusta. Yhteistyö on tuloksellisinta silloin kun sen suunnittelu lähtee liikkeelle strategisesti yrityksen omista tavoitteista ja oikeiden mittareiden valitsemisesta. Lisäksi uskottavasti omaa yleisöään puhuttelevien, brändin arvot jakavien, vaikuttajien löytäminen on erityisen tärkeää.

Kustannustehokasta markkinointia

Vaikuttajamarkkinointi on kustannustehokas tapa tuottaa sisältöä perinteiseen mainontaan verrattuna. Vaikuttajat ovat sisällöntuottajia, joilla on oma mediansa. Kun tuotat sisältöjä heidän kanssaan, saat samalla jakelun vaikuttajaan valmiiksi sitoutuneelle yleisölle.

Jos haluat entisestään tehostaa yhteistyötä, sovi sisällön käyttöoikeuksista erikseen vaikuttajan kanssa ja hyödynnä sisältöjä myös yrityksesi omassa some-mainonnassa. Tuttu kasvo parantaa huomioarvoa ja konversiota, jolloin myös mainonnan kustannustehokkuus luonnollisesti paranee. 


Apua vaikuttajan valintaan

Uskottavasti omaa yleisöään puhuttelevien ja brändin arvot jakavien vaikuttajien löytäminen on ensiarvoisen tärkeää. Apua sopivan vaikuttajan valintaan on saatavilla. Useat markkinointitoimistot ja vaikuttajamarkkinointiin keskittyvät yritykset tarjoavat erilaisia työkaluja vaikuttajamarkkinointiin.

Esimerkiksi Meltwaterin Social Influencers -työkalun avulla löytää nopeasti miljoonia sosiaalisen median vaikuttajia ja sisällöntuottajia.

"Social Influencerin avulla voidaan etsiä brändille sopivia vaikuttajia mm. aiheiden, tavoittavuuden, sijainnin, vaikuttajan yleisön iän, sukupuolen ja muiden demografisten tietojen pohjalta. Työkalu auttaa myös ymmärtämään, mistä vaikuttajan orgaaninen tavoittavuus koostuu ja ketä vaikuttaja todellisuudessa tavoittaa."

Myös Promoty on vaikuttajamarkkinoinnin verkkoalusta, joka auttaa brändejä ja toimistoja löytämään itselleen oikeat vaikuttajat. Huomion arvoista on, että Promotyn kautta toteutettaville kampanjoille saa lähtökohtaisesti täydet sosiaalisen median oikeudet kaikkiin ostettuihin sisältöihin. 
Kommentit

Tämän blogin suosituimmat tekstit

Nuoret ja some

Kuinka valita oikeat somekanavat?